Wordt de nieuwsbrief niet correct weergegeven, bekijk dan de nieuwsbrief online.  
   
KRM nieuwsbrief  oktober 2011

Geachte
 
Alstublieft! Hierbij ontvangt u de eerste e-mail nieuwsbrief van het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM). Graag brengen wij u, via deze digitale weg, op de hoogte van de interne ontwikkelingen bij uw KRM.
Er gebeurt veel in de mondzorg: per 1 januari start het experiment vrije prijsvorming. Voor u als mondhygiënist is het daarom belangrijk om te werken aan maximale zichtbaarheid. Het KRM helpt u hier graag bij!

Een vernieuwde website: www.kiesKRM.nl
En? Heeft u onze vernieuwde website al bezocht? En wat vindt u ervan? Wij horen het graag!

Als kwaliteitsgeregistreerde mondhygiënist kunt u op onze website zelf uw webprofiel aanpassen. Dit is belangrijk omdat een deel van deze gegevens ook zichtbaar is in de zoekmachine voor consumenten op de website.
U kunt zowel op de NVM website (voor leden), als op de KRM website uw gegevens aanpassen. Dit wordt in één centraal systeem doorgevoerd, dus u hoeft uw gegevens niet op beide websites te wijzigen. Klik hier voor inloginstructies om uw webprofiel in te zien.


 
Een nieuw registratiesysteem: PE-Online
Net als het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT), is ook het KRM over op het standaard registratiesysteem: Permanente Educatie (PE)-Online. Dit is een kwaliteitsregistratiesysteem dat door veel kwaliteitsregisters wordt gebruikt. Het grote voordeel: geen papierwerk meer in de toekomst. Al uw kwaliteitsbevorderende activiteiten staan straks overzichtelijk in een digitaal dossier!
Let op! PE-Online opent in een pop-up, zorg ervoor dat uw PC dit toestaat.
Voor inloginstructies om uw persoonlijke PE-Online dossier in te zien, klikt u hier.
   
 
Persoonlijke dossiers in PE-Online
Schrikt u vooral niet als u na het inloggen ziet dat uw persoonlijk dossier niet up-to-date  is! Wij werken hard aan het importeren van de gegevens uit het oude systeem. Uw deelnamegegevens worden door zowel de cursusaanbieders (collectieve scholing) als door uzelf (individuele activiteiten) ingevoerd. Cursusaanbieders doen dit door het aanleveren van presentielijsten van bij- en nascholingsactiviteiten. Zorg er daarom ook voor dat u altijd uw KRM-nummer doorgeeft bij cursussen en bijeenkomsten.
Het invoeren van uw individuele activiteiten dient u zelf te doen. Lees hier hoe uw individuele activiteit aanmeld in PE-Online.

 
Wat zijn ‘individuele activiteiten’?
Individuele activiteiten zijn die activiteiten die u als mondhygiënist verricht. Deze activiteiten zijn gedefinieerd als kwaliteitsverhogende instrumenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het houden van een patiëntenenquête, het begeleiden van een stagiaire, het geven van een voordracht of het schrijven van een artikel. Ook deze individuele activiteiten worden gehonoreerd met KRM-punten. Voor de lijst met de individuele activiteiten klikt u hier.

 

Het KRM-Aspirantenregister
Vanaf 1 januari 2012 starten we met het KRM-Aspirantenregister. Hierin kunnen mondhygiënisten zich registreren die nog niet voldoen aan de registratienormen van het KRM, maar wel hard werken aan kwaliteit. U kunt zich in zich in het Aspirantenregister registreren wanneer:

·         U in het bezit bent van een geldig diploma om het beroep van mondhygiënist uit te oefenen;

·         U het beroepsprofiel van en de gedragscode voor de mondhygiënist onderschrijft;

·         U gedurende vijf jaar voor het aanmelden bij het Aspirantenregister minimaal 1600 uur heeft gewerkt als mondhygiënist;

·         U uw vakbekwaamheid hebt onderhouden door deelname aan deskundigheidsbevordende activiteiten voor in totaal 32 punten, verdeeld over tenminste vier van de zeven CanMedsrollen;
·         U of uw werkgever beschikt over een geldige klachtenregeling.
Wilt u meer lezen over het KRM-Aspirantenregister klik dan hier.
Wilt u zich aanmelden voor het KRM-Aspirantenregister dan kunt u het ingevulde aanmeldformulier naar het KRM sturen samen met een kopie van uw diploma. 

KRM op twitter 
Ook online is het KRM zichtbaar. We hebben een eigen Twitteraccount: KiesKRM.
Twitteren is een nieuwe manier om het KRM en kwaliteitsregistratie voor mondhygiënisten op de kaart te zetten. U vindt de KRM-tweets op de Twittersite en ook op de homepage van onze website.
Volg ons ook!Vragen? Opmerkingen? Hulp nodig?
Heeft u vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief, de website, uw PE-Online dossier of over andere KRM-zaken? Neem dan gerust contact op met het bureau. Dit kan per e-mail via info@kiesKRM.nl of telefonisch via 030-6571846.

Hartelijke groet,

Mw. Mr. Mary J. Ch. Geelen – Hoofd KRM
Mw. Yvonne Wijnsma – secretaresse KRM 

Bureau KRM
T 030 657 18 46
E info@kiesKRM.nl

W www.kiesKRM.nl

Openingstijden
Ma: 9:00 - 14:00 uur
Di:  9:00 - 14:00 uur
Vr:  9:00 - 14:00 uur
 
Twitter